Privacy Statement


Waarneming.net BV BV neemt de privacy van haar gebruikers zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit document wordt het Privacy Statement van Waarneming.net BV uiteen gezet. We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen.
1. Wie is Waarneming.net BV?
Waarneming.net BV BV is een onderneming die een online dienst faciliteert voor het contracteren en facturen van waarnemingen. De wijze van opslaan en het gebruik van uw persoonsgegevens is ingericht naar de richtlijnen die gelden volgens de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
2. Welke informatie wordt door Waarneming.net BV BV verzameld en verwerkt?
Account
Om optimaal gebruik te kunnen maken van de dienst die Waarneming.net BV aanbiedt, moet u een persoonlijk account aanmaken. Wanneer u een dergelijk account creëert, wordt aan u gevraagd bepaalde informatie over uzelf te verstrekken. Niet alle gegevens moeten verplicht worden verstrekt. De verstrekte informatie kan altijd in het account worden aangepast. Automatisch Gegenereerde Informatie Waarneming.net BV verzamelt ook automatisch gegenereerde informatie over uw surfgedrag tijdens het gebruik van de dienst. Deze informatie bestaat onder meer uit uw IP-adres en het type browser (computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken) waarvan u gebruik maakt alsmede “cookies”.
3. Wat zijn cookies en hoe gebruikt Waarneming.net BV ze?
Ter uitvoering van de dienst maakt Waarneming.net BV gebruik van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies zijn kleine beetjes informatie die de server van Waarneming.net BV naar uw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server van Waarneming.net BV teruggestuurd wordt. Met behulp van een cookie kan onze website u herkennen wanneer u opnieuw onze website bezoekt en kan de site speciaal op uw worden ingesteld. Een cookie helpt u dus tijd te besparen. Een cookie kan geen virussen verspreiden. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het volgende gebruik van de dienst geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat geen of geen volledig gebruik kan worden gemaakt van alle mogelijkheden van de dienst of dat geen toegang kan worden verleend tot (onderdelen van) de dienst. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen van cookies vind u in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser. Indien wel gebruik wordt gemaakt van cookies, adviseert Waarneming.net BV u om uit te loggen indien u een publiek toegankelijke computer verlaat alsmede om het verleende wachtwoord en gebruikersnaam geheim te houden.
4. Voor welke doeleinden zal Waarneming.net BV verzamelde informatie gebruiken?
Doeleinden
Waarneming.net BV zal de verzamelde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:
Gebruik door Waarneming.net BV
Waarneming.net BV biedt een dienst voor het contracteren en factureren van waarnemingen in de eerstelijnszorg. Om ervoor te zorgen dat u de juiste contracten, afspraken en facturen te zien krijgt, plaatst Waarneming.net BV delen van uw persoonsgegevens op de website. Deze persoonsgegevens worden ook gedeeld met alle contractanten (de opdrachtgever voor de waarneming). Daarnaast wil Waarneming.net BV u op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar dienst. Indien er een uitbreiding komt of er sprake is van een update zal Waarneming.net BV dat aan u laten weten. Ook kan Waarneming.net BV u op de hoogte houden van acties die door haar zijn georganiseerd. Eens in de zoveel tijd kunt u hierover een bericht van Waarneming.net BV verwachten. Mocht u geen berichten over de dienst willen ontvangen, dan kunt u zich afmelden door het emailbericht te beantwoorden en daarin aan te geven dat u deze emails niet meer wenst te ontvangen. Houdt in dat geval wel goed de website in de gaten zodat u weet wanneer er een nieuwe update of uitbreiding is. Gebruik door derden Zonder uw expliciete toestemming zal Waarneming.net BV uw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor directe marketingdoeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van reclame). Waarneming.net BV kan uw gegevens wel verstrekken aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor het verlenen van de dienst aan u en/of voor zover deze gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegeneerder informatie met uitsluiting van uw IP-adres). Tot slot kan Waarneming.net BV uw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten. Google Analytics Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Alphabet Inc”). Google Analytics maakt gebruik van cookies zoals beschreven in paragraaf 3 hierboven om Waarneming.net BV te helpen analyseren hoe u van de diensten gebruik maakt. De door de cookie gegenereerde informatie (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om voor Waarneming.net BV bij te houden hoe u de Website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor Waarneming.net BV en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren zoals beschreven in paragraaf 3. U geeft hierbij toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Mailchimp
Waarneming.net BV maakt gebruik van Mailchimp. Met dit programma worden mailberichten opgemaakt en verstuurd. Doordat er een automatische koppeling is naar Waarneming.net BV, blijven alle contactgegevens up-to-date.
5. Op welke wijze beschermt Waarneming.net BV persoonlijke informatie?
Waarneming.net BV heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo is de website zodanig beveiligd dat deze omgeving zonder inlogcodes niet van buitenaf te benaderen is. Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen ongewenst gebruik middels een gebruikersnaam en een wachtwoord. Daarnaast is de omgeving zelf ook beveiligd. Deze beveiliging is te herkennen aan de vermelding ‘https’ in de URL (de webadres-balk) van uw browser alsmede door middel van de afbeelding van een gesloten slotje onderin het computerscherm. Indien u tweemaal klikt op het slotje, kunt u controleren of u veilig contact hebt met de website.
6. Overdracht onderneming
Bij de verdere groei en ontwikkeling van Waarneming.net BV, kan het voorkomen dat één of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde partij of dat Waarneming.net BV fuseert met een derde partij. In dat geval kunnen ook uw persoonsgegevens worden overgedragen.
7. Doorgifte naar landen buiten de EU
Gezien het feit dat Waarneming.net BV gebruik maakt van Google Analytics, zoals hierboven beschreven in paragraaf 4, geeft Waarneming.net BV persoonsgegevens van u door naar een bedrijf in de Verenigde Staten. Door gebruik te maken van Waarneming.net BV geeft u hier toestemming voor.
8. Kennisneming en verbetering van uw gegevens
U kunt uw eigen persoonsgegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in uw account. Indien u wilt weten welke gegevens Waarneming.net BV over u heeft vastgelegd of indien u gegevens wilt wijzigen die niet in uw account gewijzigd kunnen worden, kunt u contact opnemen via het contactformulier op de website.
9. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Waarneming.net BV?
De dienst kan hyperlinks bevatten waarmee u de dienst verlaat en op websites van derde partijen terecht komt. Waarneming.net BV heeft geen zeggenschap over de website van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacy policy van toepassing is. Dit Privacy Statement heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die via de Website zijn verkregen. Waarneming.net BV accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en / of inhoud van) websites van derden.
10. Responsible disclosure Waarneming.net BV
Waarneming.net BV vindt het erg belangrijk dat de eigen ICT-systemen veilig zijn en streeft een hoge beveiliging daarvan na. Toch kan het gebeuren dat er een zwakke plek in één van deze systemen voorkomt. Indien u een zwakke plek in een van de ICT-systemen van Waarneming.net BV hebt gevonden, vernemen wij dit graag van u zodat zo snel mogelijk de benodigde maatregelen kunnen worden getroffen. Waarneming.net BV wil graag met u samenwerken om de veiligheid van de eigen ICT-systemen nog beter te kunnen beschermen. Met het oog hierop voert Waarneming.net BV onderstaand beleid inzake de omgang met meldingen van door u geconstateerde kwetsbaarheden in de ICT-systemen van Waarneming.net BV bron: https://responsibledisclosure.nl/

Wij vragen u: Vermijd dus in elk geval de volgende handelingen: Wat u mag verwachten:
11. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, ontvangst, of verwijdering sturen via het contactformulier. Waarneming.net BV zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
12. Meldplicht datalekken
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Organisaties die een ernstig datalek hebben, moeten dit sindsdien melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en moeten dit soms ook melden aan de mensen van wie de gelekte gegevens zijn. Waarneming.net BV heeft een intern protocol opgesteld om datalekken te monitoren en conformeert zich volledig aan de plichten in het kader van deze meldplicht.
13. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op de Website.
14. Vragen?
Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kunt u een e-mail sturen via het contactformulier